Bach Y Than Chu Mp3 Mp3 Download

Laai _A_ MP3 gratis af, vinnig en maklik ~ _A_ (_F_) liedjie en luister na _A_ (_D_ min) Populêre liedjie op _M_.
Bạch Y Thần Chú 108 Biến Có Chữ | Kinh Cứu Khổ | Kinh Cầu An | Bệnh Hết Nghiệp Tan Cầu Được Ước Thấy

Bạch Y Thần Chú 108 Biến Có Chữ | Kinh Cứu Khổ | Kinh Cầu An | Bệnh Hết Nghiệp Tan Cầu Được Ước Thấy

29:15 40.17 MB 438,349

Bạch Y Thần Chú 108 Biến Có Chữ | Kinh Cứu Khổ | Kinh Cầu An | Bệnh Hết Nghiệp Tan, Cầu Được Ước Thấy. Kinh Có chữ chạy để Nghe và Có thể Tụng...
KINH QUÁN ÂM CỨU KHỔ - BẠCH Y THẦN CHÚ - Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát

KINH QUÁN ÂM CỨU KHỔ - BẠCH Y THẦN CHÚ - Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát

03:47 5.2 MB 26,187

Kinh Quán Âm Cứu Khổ (Có Chữ) - Bạch Y Thần Chú - Kinh Cứu Khổ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế...
Kinh Cứu Khổ - Bạch Y Thần Chú - 21 Biến: Nghe kinh giúp vượt qua Tai Ương, Bình An, May Mắn Tài Lộc

Kinh Cứu Khổ - Bạch Y Thần Chú - 21 Biến: Nghe kinh giúp vượt qua Tai Ương, Bình An, May Mắn Tài Lộc

12:27 17.1 MB 65,742

Kinh Cứu khổ - Bạch Y Thần Chú - 21 Biến (Có chữ To Rõ để tụng theo) - Nên Trì Tụng Hằng Ngày_Rất Linh Ứng ----------- Biểu tượng của kinh Bạch Y...
Kinh Cứu Khổ-Bạch Y Thần Chú (Có chữ)-Nghe để được Phật Bà Quan Âm phù hộ cho Sức khỏe và Làm ăn#mới

Kinh Cứu Khổ-Bạch Y Thần Chú -Nghe để được Phật Bà Quan Âm phù hộ cho Sức khỏe và Làm ăn#mới

45:53 63.01 MB 18,826

Kinh Cứu Khổ-Bạch Y Thần Chú (Có chữ chạy tụng theo)-Nghe để được Phật Bà Quan Âm phù hộ cho Sức khỏe và Làm ăn#mới nhất --- Nghe Kinh Này Điều...
Kinh Cứu Khổ-Bạch Y Thần Chú (Có chữ)-Nghe Kinh để được tai qua, nạn khỏi|PHẬT TẠI TÂM

Kinh Cứu Khổ-Bạch Y Thần Chú -Nghe Kinh để được tai qua, nạn khỏi|PHẬT TẠI TÂM

17:34 24.12 MB 14,535

Nam mô A-Di đà phật. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát. Đệ tử đưa lên Bạch Y Thần Chú để mọi người hàng ngày tụng...
CHÚ ĐẠI BI (108 Biến - 8 Giờ) chữ TO đọc nhanh. Nghe mỗi ngày chú đại bi CẦU GÌ ĐƯỢC ĐÓ may mắn lắm.

CHÚ ĐẠI BI chữ TO đọc nhanh. Nghe mỗi ngày chú đại bi CẦU GÌ ĐƯỢC ĐÓ may mắn lắm.

01:59 2.72 MB 1,676,196

CHÚ ĐẠI BI (108 Biến - 8 Giờ) chữ TO đọc nhanh. Nghe mỗi ngày chú đại bi CẦU GÌ ĐƯỢC ĐÓ may mắn lắm. ----- Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà...
Kinh Quán Âm cứu khổ(Bạch Y Thần Chú)

Kinh Quán Âm cứu khổ

45:15 62.14 MB 151,213

KINH CỨU KHỔ Nam mô Đại Từ, đại Bi Quảng Đại Linh Quan Thế Âm Bồ Tát. (đọc 3 lần) Nam mô cứu khổ, cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, bá thiên vạn ức...
Kinh Quán Âm cứu khổ (Bạch Y Thần Chú) - Phật Pháp Vô Biên

Kinh Quán Âm cứu khổ - Phật Pháp Vô Biên

03:50 5.26 MB 741,100

- Dược liệu, thảo dược, thuốc chữa bênh: facebook.com/D%C6%B0%E1%BB%A3c-Li%E1%BB%87u-Mi%E1%BB%81n-N%C3%BAi-102625161109178/ - Thân này luân hồi...
#2 KINH QUÁN ÂM CỨU KHỔ - 5 BIẾN - có chữ, giọng Nữ –“ĐỌC KINH NÀY CÓ THỂ CỨU VỚT TRĂM NGÀN KHỔ ÁCH“

#2 KINH QUÁN ÂM CỨU KHỔ - 5 BIẾN - có chữ, giọng Nữ –“ĐỌC KINH NÀY CÓ THỂ CỨU VỚT TRĂM NGÀN KHỔ ÁCH“

17:26 23.94 MB 1,237,450

#tamtutv #2 KINH QUÁN ÂM CỨU KHỔ - 5 BIẾN - có chữ, giọng Nữ –“ĐỌC KINH NÀY CÓ THỂ CỨU VỚT TRĂM NGÀN KHỔ ÁCH“ – Dịch nghĩa – Kinh Bồ Tát...